BreadcrumbsBanner
 

เรื่อง การประกวดรางวัลกิจกรรมคุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2562 

ตามที่ กฟผ. มีการดำเนินการจัดงานคุณภาพประจำปี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมงานเพิ่มผลผลิตคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ขอแจ้งกำหนดการ และเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลกิจกรรมคุณภาพ กฟผ. ซึ่งในปีนี้มีการแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทดังนี้1

1. ผลงานการปรับปรุงพัฒนางานกระบวนการหลัก

2.ผลงานการปรับปรุงพัฒนางานสนับสนุน

งานประกวดที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

2. สามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม

กำหนดการรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ 2562 - 29 มีนาคม 2562

รางวัลการประกวด

1. รางวัลดีเลิศ   ศึกษาดูงานต่างประเทศพร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนีบัตรประกาศเกียรติคุณ

          2. รางวัลดีเยี่ยม ศึกษาดูงานภายในประเทศพร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนีบัตรประกาศเกียรติคุณ

          3. รางวัลดีมาก   ถ้วยรางวัล และประกาศนีบัตรประกาศเกียรติคุณ

4. รางวัลชมเชยประกาศนีบัตรประกาศเกียรติคุณ

 

สามารถเข้าดาวน์โหลดประกาศได้โดยกดปุ่มนี้ ---->  click

 

 

StepQcc

 

กลุ่ม
เรื่อง
สังกัด
ลดเวลาในการค้นหาข้อมูลที่ใช้ในการปฎิบัติงาน บ.เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ค่า Hy-Cl ของ RD 103 แตกต่างกันมากที่ Sepa I และ Drumming
บริษัท ไทยอีพอกซี
ลดการสูญเสียน้ำDMW ที่ถัง Stabilizer Tank

TPL ไทยเปอร์ออกไซด์

ใช้เวลาวิเคราะห์ Alk - Cell มาก Thai Rayon Public

น้ำนิ่ง

GATE CRUSHER ติดขัด SIAM TOYOTA MANUFACTURING
ลดปริมาณ Fine จากการผลิตเม็ดพลาสติก GPPS CMR Group
Reduction of Carbon Black chokage at suction pipe during Bulk Liner packing in line#2
Thai Carbon Black
ลดเวลาการเตรียมชิ้นงาน GPPS เกรด GP150
บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย
ลดปัญหาการเกิด Error เครื่อง MD-26 ที่ Process Mold SANYO
ลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับพรีฟอร์ม 20 กรัมใส
บริษัท เพชรแพค จำกัด
ลดเวลาที่ใช้ในการ Seeding
บริษัท ไทยซัลไฟท์ส แอนด์ เคมิคัล จำกัด
เพิ่มค่า Cp ของ  WSRT-1 pH  Line I
กระบวนการผลิตเส้นใยอคริลิค
เพิ่มค่า QUALITY PRODUCT RATE
บริษัท  ดัชมิลล์  จำกัด
เพิ่มค่า MUBF ที่เครื่อง Robot Model    MTH-1800MS
ซันโย เซมิคอนดักเตอร์
ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อMC
ไทยอีพอกซี่ แอนด์อัลลอยด์
ลดการหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากกรณี ไฟหลวงดับ (GRID POWER TRIP)
Thai Carbon Black Public Co., Ltd.
ปริมาณการเสีย Bit T4 Electric ที่แผนก Final ASM 2.5 สูง
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Limited
ลดกระเบื้องเสียจากรอยขูดมาก
THE CPAC ROOF TILE CO.,LTD.
ลดเศษโลวิ่งมากที่แผนก R/F ผลิตผ้าจากเครื่อง TOYOTA
ลดเวลาซ่อมจากการติดขัดของ GATE CRUSHER
SIAM TOYOTA MANUFACTURING
ลดเวลาการวิเคราะห์เหรียญตัวอย่าง Q-VAC
SNF
ฝนหลวง
ลดจำนวนงาน DAMAGE LINE CON-ROD KD
CRANK ZONE
 
ลดเวลาสูญเสียขณะรถเลื่อนเข้าเตาอบสีจริง
ไทยรุ่ง
ลดลูกยางเสียที่แผนก R/F โรงงาน...
ลดการสูญเสีย ยางไฮโดรลิค Control Valve Steam  ที่เครื่องรีด No.2
จาก บริษัท เซนจูรี่เท็กซ์ไทลส์ จำกัด