Breadcrumbs

กำหนดการจัดงาน นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040
ห้องเฟื่องฟ้า 1 และ 3 อาคารนันทนาการ

qcc57-logo-bullet วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 - 2
08.00 - 08.30 น.ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น.ผวก. เปิดบอร์ดนิทรรศการและเยี่ยมชม ณ Lobby อาคาร ท.102
09.30 - 10.30 น.พิธีเปิดงาน และ ปาฐกถา เรื่อง “กฟผ. กับ งานนวัตกรรม” โดย ผวก.
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานเครื่องดื่ม
10.45 – 12.15 น.- เสวนา องค์กรแห่งนวัตกรรม 4.0 สร้างอย่างไร ผู้ร่วมเสวนาจาก PTT SCG กฟภ.
- PTT : คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร หัวหน้าทีม Express Solution (ExpressSo) ในเครือ ปตท.
- SCG : ดร.ภิเศก เกิดศรี นักวิจัยดีเด่นของ SCG ด้าน ICT Solution for industrial solution internet of things
- กฟภ. : ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร กฟภ.
- ดำเนินรายการโดย : คุณธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ.
12.15 – 13.15 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.หัวข้อ “เติมเต็มนวัตกรรม Innovation Fulfillment Solutions”
โดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม
Chief Architect Technology Innovation Business ของ Beacon Interface
qcc57-logo-bulletวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561
09:00 – 15.30 น.นำเสนอผลงาน QCC/KAIZEN
ที่ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 และ 2 ห้องเฟื่องฟ้า 1 และ 3 อาคารนันทนาการ

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/อฟน. รวฟ. JQ บ้านเลขที่2/3 ลดความผิดพลาดการเปิด/ปิด ประตูเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง
09.05-09.40 น. ฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล/อบค. รวธ. JQ Gas Voice ลดจํานวนความเสียหายของเฟือง Spline Square Drive ใน HydraulicTorque Wrench รุ่น MXT10
09.40-10.15 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. JQ มือที่สาม ลดเวลาการติดตั้งบุ้งกี๋ Reclaimer 3
10.15-10.50 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. JQ Samphran Go Like ลดเวลาการแก้ไข Non-Return ของ Breaker 230 kV ยี่ห้อ SprecherEnergie FKF1-2 ที่ สฟ. สมุทรสาคร4
10.50-11.25 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อรม. รวฟ. JQ วงเวียน แก้ไขปัญหาระบบ DEMIN 8/9 Trip จาก conductivity High ที่ ANIONExchanger
11.25-12.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. JQ Western Dragon ลดเวลาเปลี่ยน Silica gel ของ Main Tank หม้อแปลง 500 KV ที่ สฟ.ราชบุรี3
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางประกง/อรก. รวฟ. JQ มนุษยqสายฟ้า ลดความเสียหายของอุปกรณ์ในตู้ Control เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของGenerator Transformer
13.35-14.10 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. JQ สายพาน Young Gen ลดการฉีกขาดของ Rubber Skirt ใน Hoppe ของสายพานส่งถ่านลิกไนต์Line F
14.10-14.45 น. โรงไฟฟ้าภาคใต้/อฟภ. รวฟ. JQ เด็กวัดคุม ลดจํานวนครั้งการเกิด Transmitter ยี่ห้อ Yokogawa Short to Ground
14.45-15.20 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้/อปต. รวส. JQ Modern Brainstorming ลดเวลาในการปลดและประกอบพวงลูกถAวยแนวดิ่งชนิดพวงคู่ แนวสาย230 kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฏร์ธานี
15.20-15.55 น. ฝ่ายขนส่ง/อขน. รวห. JQ หนุ่มโรงกลึง จูเนียร ลดการบิดงอของแผ่น ID.PLATE Type F

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. เขื่อนรัชชประภา/อขช. รวฟ. JQ ลูกเทพโรงไฟ ลดจํานวนครั้งการ Trip ของ Station Service Transformer BKR เมื่อOn Auxiliary Excitation Transformer BKR
09.05-09.40 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. JQ ถ่านน้อยกะ C ลดเวลาหยุดตักถ่าน เพื่อเติมน้ําเครื่องตักถ่านแบบ Boom Type No.2
09.40-10.15 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. MQ ฅนสายส่ง ลดเวลาแก้ไขจุดต่อร้อน สายส่ง 230 กิโลโวลต์ บAานโป้ง2-เขื่อนศรีนครินทร์วงจร 3 ที่ สฟ. บ้านโป่ง 2
10.15-10.50 น. ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อฟม.ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อรม. รวฟ. MQ รวมพลังพัฒนา FGD ลดปริมาณค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ FGD Unit 8 ที่ปล่อยออกปล่องไม่ให้เกิน 460 mg/Nm3
10.50-11.25 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. MQ เห็ดกระด่าง ลดเวลางานแก้ไขจุดร้อนในสายส่ง 230 kV ชัยภูมิ - นครราชสีมา 2
11.25-12.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. MQ KORAT HIGHVOLT ลดค่าใช้จ่ายงานติดตั้ง Transducer วัดกระแส Unbalance ของ C-Bankในพื้นที่ แผนก หถอ2-ส.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. ฝ่ายบํารุงรักษาระบบส่ง/อษส. รวส. PK TOP Corner ลด Man-Hour ในการบํารุงรักษา Hot Stick
13.35-14.10 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้/อรต. รวฟ. PK MM1 ลดการใช้พลังงานในระบบ Cooling ของ SB-C1 ขณะ Reserved ShutDown
14.10-14.45 น. ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ/อปท. รวผ. PK จับมือ โครงการปรับปรุงการถ่ายทอดสด EGAT Conference
14.45-15.20 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. PK MCC Technique Shock Sure
15.20-15.55 น. ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้/อฟต. รวฟ. PK SB-C2 YoungGen ลดเวลาในการ Start Up SB-C2

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายควบคุมระบบกําลังไฟฟ้า/อคฟ. รวส. PK ARROW โปรแกรมข้อสอบผู้ควบคุมระบบกําลังไฟฟ้าแบบ Online
09.05-09.40 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. TA Hotline.com พัฒนาวิธีการเปลี่ยนสลัก Clevis สายตัวนําคู่ โดยวิธีดับไฟสายส่ง 230 กิโลโวลต์ บ้านโป่ง 2- นครชัยศรี วงจร 1, 2
09.40-10.15 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางประกง/อรก. รวฟ. TA หน้ากากทอฝัน KPIs Intelligent Reporting
10.15-10.50 น. ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง/อผค. รวพส. TA Aileen ลดเวลาในการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ระบบส่ง
10.50-11.25 น. ฝ่ายเคมี/อคม. รวธ. TA Production พัฒนาการออกบันทึกแจ้งคู่สัญญาเพื่อส่งมอบเคมีภัณฑ์
11.25-12.00 น. ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน/อรค. รวส. TA Meter Seed พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจหาความผิดปกติ
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. เขื่อนวชิราลงกรณ/อขว. รวฟ. TA เจ้าวายร้าย เพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้าของเขื่อนวชิราลงกรณ
13.35-14.10 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. TA 6 แซ่บ พัฒนาภาชนะปลูกที่ใช้แจกกล้าไม้ในงาน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯประจําปี
14.10-14.45 น. ฝ่ายเคมี/อคม. รวธ. TA น้ําหนึ่ง พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กองเคมีโรงไฟฟ้า
14.45-15.20 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้/อปต. รวส. TA 100 เกาะ พัฒนาเครื่องมือใช้ในการตรวจสอบ Alarm ของอุปกรณ์ TeleprotectionScheme พิเศษ สฟ.ขนอม - สฟ.หลังสวน
15.20-15.55 น. ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อฟม. รวฟ. TA ต้นกก พัฒนาทุ่นดูดซับน้ํามันจากดอกธูปฤาษี

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ชื่อเรื่องกิจกรรม Lean
08.30-08.45 น. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ ความปลอดภัย/อคภ. รวห. ปรับปรุงกระบวนการงานให้บริการที่ปรึกษา EGAT SMSและ มอก.18000/OHSAS18000
08.45-09.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. การดําเนินการ Lean Management ในฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง ตามแนวทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท.)” ของสายงานระบบส่ง
09.00-09.15 น. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ/อสค. รวพฟ. ลดการเหลือทิ้งของรายงานสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจําปี
09.15-09.30 น. ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า /อผช. รวค. การยกเลิกจัดพิมพ'วารสารห้องเรียนสีเขียวเป๊น E –BOOK (Electronics file) แทน
09.30-09.45 น. ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/อวท. รวผ. ลดขั้นตอนการพัฒนา Mobile Application
09.45-10.00 น. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ/อบง. รวบ. การจัดส่งเอกสารเงินพึงได้ให้ผู้เกษียณอายุและเกษียณอายุทางเลือก บน Web Application
10.00-10.15 น. ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน/อพม. รวพม. Lean กระบวนการขออนุมัติโครงการพลังงานหมุนเวียน
10.15-10.30 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. แผนการควบคุมเครื่องโปรยถ่าน (Stacker) โดยใช้Mode ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ
10.30-10.45 น. โรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อฟอ. รวฟ. ลดเวลาในการบํารุงรักษาระบบ Converter Coolingโรงไฟฟ้ากังหันลมลําตะคอง เครื่องที่ 1 ด้วยระบบ PrePressureของ Close loop water
10.45-11.00 น. ฝ่ายเคมี/อคม. รวธ. งานบริการเคมีตามแนวทาง Lean Management โรงไฟฟ้า RGCO
11.00-11.15 น.
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-08.55 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้/อปต. รวส. KO YOUNG IT SROD ลดเวลาการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
08.55-09.20 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้/อรต. รวฟ. KO ฅนมีไฟ ลดปริมาณการใช้กระดาษในงานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
09.20-09.45 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. KO Walk-In Closet ลดเวลารวบรวมข้อมูลการเบิกเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ
09.45-10.10 น. ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/อวท. รวผ. KO Season-Change ลดเวลาการนําเข้าข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศด้วย API
10.10-10.35 น. ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ/อพจน. รวห. KO Little Stars ลดเวลากระบวนการจ่ายพัสดุอุปกรณ์ระบบสื่อสารงานตรงที่ สฟ.หนองจอก
10.35-11.00 น. โครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟNา บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด/อค-บร. รวธ. KO มบส-บร.COM สืบค้นไว โดนใจ มบส-บร.
11.00-11.25 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางประกง/อรก. รวฟ. KO Dragonfly ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล Backlog ในระบบ SAP ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 3-5 (BPK-C3-5)
11.25-11.50 น. โครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษาประจําโรงไฟฟNา บริษัทผลิตไฟฟNาราชบุรี จํากัด/อค-บร. รวธ. KO Operator 4G Lock out Tag out Management System
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.25 น. ฝ่ายจัดการก๊าซธรรมชาติและน้ํามัน/อจกน. รวช. KO BLACK GOLD ลดเวลาในการบริหารจัดการ Stock น้ํามันเตาของโรงไฟฟ้าบางปะกง
13.25-13.50 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/อปน. รวส. KO Invent-Pro ลดเวลาการค้นหาเสาสํารองคลัง (Spare Tower) คลังพัสดุเก้าเลี้ยว
13.50-14.15 น. ฝ่ายกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ/อกป. รวกม. KO TOPZEN จัดทําฐานข้อมูลงานสอบสวนอุบัติเหตุยานพาหนะ
14.15-14.40 น. ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง/อกส. รวพส. KO Smart Team ลดเวลาการติดตามผลการตรวจสอบวัสดุงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง
14.40-15.05 น. ฝ่ายสํารวจ/อสร. รวพฟ. KO Geoprocessor ลดเวลาการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการนําเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS
15.05-15.30 น. เขื่อนภูมิพล/อขภ. รวฟ. KO Healthy Plus ลดเวลาในการจัดยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนภูมิพล
15.30-15.55 น. ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ/อพจน. รวห. KO TechInfo Team ลดระยะเวลาการสืบค้นรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุและจัดหา

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-08.55 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. KO Gen Y-HR ลดเวลาการจัดทําข้อมูลหัวหน้าหมวด
08.55-09.20 น. ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/อวท. รวผ. KO กบปากหม้อ ลดเวลาการจัดทํารายงานประจําเดือน
09.20-09.45 น. เขื่อนวชิราลงกรณ/อขว. รวฟ. KO หมอนหนุน หาบ?านพักง6ายนิดเดียว
09.45-10.10 น. ฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ/อจธ. รวธ. KO ABIC team การพัฒนาระบบ ABIC Email Analytic
10.10-10.35 น. ฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง/อวส. รวพส. KO หวป+๑ ลดระยะเวลาในการจัดทําตารางราคา(Price Schedule)เพื่อจัดทําเอกสารประกวดราคาในงานโยธาสถานีไฟฟ้าแรงสูง
10.35-11.00 น. ฝ่ายวิศวกรรมโยธา/อวย. รวพฟ. KO โรง-ร้อน-เร็ว ลดเวลางานจัดทําผังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
11.00-11.25 น. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ/อบง. รวบ. KO 4PM ลดเวลาในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานงานภายนอก O&M สายงานรวธ.
11.25-11.50 น. เขื่อนศรีนครินทร์/อขศ. รวฟ. KO Up To You ลดเวลาการค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ตามความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.25 น. ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน/อรค. รวส. KO นกนางแอ่น โปรแกรมตรวจสอบระบบ AFA 3.0
13.25-13.50 น. ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน/อกร. รวพฟ. KO E-Know Plus ลดเวลาค้นหาเอกสารสัญญาระบบไฟฟ้า
13.50-14.15 น. ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ/อวท. รวผ. KO MIKI ปรับปรุงการบริหารงานด้วยโปรแกรม Trello
14.15-14.40 น. ฝ่ายที่ดิน/อทด. รวพส. KO Found you ลดระยะเวลาปักป้ายประกาศกําหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
14.40-15.15 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. OQ คนหนุ่มริมน้ํา ลดเวลาในการทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ที่ศูนย์นนทบุรี
15.15-15.50 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. OQ POPCORN ลดเวลาการสร้างใบสั่งงาน (PM Order) ในโปรแกรม SAP ของงานPlanned Outage
15.50-16.25 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้/อปต. รวส. OQ ศูนย์ฯ ลําภูรา ลดเวลาในการจัดทํารายงาน SPI (System Performance Indices)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางประกง/อรก. รวฟ. OQ อรก.สร้างสรรค์ ลดเวลาในการจัดทําข้อมูลขึ้น Webpage ระบบงานคุณภาพฝ่าย อรก.
09.05-09.40 น. ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า/อสฟ. รวส. OQ บิงซู ลดเวลาการนําส่งประมาณการค่าซื้อไฟฟ้ารายเดือน
09.40-10.15 น. ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง/อผค. รวพส. OQ PMD ลดเวลาการจัดทําเอกสารประกวดราคาระบบส่ง
10.15-10.50 น. ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง/ออก. รวพฟ. OQ So Green ลดเวลาในการค้นหาข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับงานระบบในการออกแบบอาคารเขียว
10.50-11.25 น. เขื่อนภูมิพล/อขภ. รวฟ. OQ Personal BB 2015 ลดเวลาการเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข้ในกรณีโรงพยาบาลเอกชนของเขื่อนภูมิพล
11.25-12.00 น. ฝ่ายจัดการธุรกิจ/อกธ. รวธ. OQ TALAD Y ลดเวลาการเตรียมการจัดทํากิจกรรมสัมพันธ์ ให้กับลูกค้าที่มีสัญญาระยะยาว
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. SQ AO Phai Commu ลดเวลา Test- Point EGAT RTU ในพื้นที่ภาคตะวันออก
13.35-14.10 น. ฝ่ายโรงงานและอะไหล่/อรอ. รวธ. SQ จักรกล ก้าวหน้า ลดจํานวนครั้งการหยุดทํางานขณะเคลื่อนที่ยกชิ้นส่วนของ OverheadCrane
14.10-14.45 น. ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน/อรค. รวส. SQ MP5 Plus ลดเวลาโปรแกรมลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติใช้งานไม่ได้
14.45-15.20 น. ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม/อวฟ. รวพฟ. SQ C&I 4.0 ลดเวลาสืบค้นราคากลางของอุปกรณ์ HMI
15.20-15.55 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. SQ Young's Express ลดเวลาการสืบค้นข้อมูลที่เกิดเหตุการณ์จุดจ่ายไฟขัดข้อง ภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อฟม. รวฟ. AK FLASH ระบบควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซแบบอัตโนมัติ
09.05-09.40 น. ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง/อวพ. รวช. AK I am Fling การสํารวจพื้นที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ในการวางแผนเบื้องต้น
09.40-10.15 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. AK Q’ty (คิวตี้) ลดปัญหา Main Steam Pressure Set Point เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด ขณะเปลี่ยนโหมดการเดินเครื่อง
10.15-10.50 น. เขื่อนศรีนครินทร์/อขศ. รวฟ. AK Smoot Operator ลดเวลาในการกรอกข้อมูลน้ํา
10.50-11.25 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. AK The Fast Track ระบบตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานแบบแสดงผลทันทีสําหรับห้องเครื่องแม่ข่าย
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. โรงไฟฟ้าวังน้อย/อฟว. รวฟ. AK เปิดโลก ลดค่า HEAT RATE โรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4
13.35-14.10 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. AK IT2006 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Smart Video Conference)
14.10-14.45 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. AK Inspector 4.0 ลดอุบัติเหตุใบมีดบาดยางและกระแทกโครงสร้างของ Motor Grader CAT. 14M
14.45-15.20 น. ฝ่ายเคมี/อคม. รวธ. AK น้ํา(มัน) ขลุกขลิก Automaitc Pump for Ion Exchange Resin Analysis
15.20-15.55 น. เขื่อนสิริกิติ์/อขส. รวฟ. AK ขุนน่าน ลดจํานวนครั้งที่ผิดพลาดในการส่งข้อมูลทางไลน์ให้กลุ่มผู้ใช้น้ํา

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง/อปก. รวส. AK เบญจรงค์ ลดเวลาย้ายและ ตรวจสอบการรับไฟ ของ Station Service ที่ สฟ. สามพราน1
09.05-09.40 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. AK พลังน้ํา บฟ. NEO การปรับปรุงระบบ AVT โรงไฟฟ้าหงสา Unit#2
09.40-10.15 น. เขื่อนวชิราลงกรณ/อขว. รวฟ. AK แควน้อยจูเนียร์ ลดเวลางานแก้ไขไฟฟ้าดับของระบบจําหน่าย 22 kv. ในขั้นตอนการค้นหาพื้นที่เกิดเหตุ
10.15-10.50 น. ฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน/อกร. รวพฟ. AK PUDZA 4.0 ระบบ IoT ช้วยเหลืองานวิจัยหญ้าเนเปียร์
10.50-11.25 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/อปน. รวส. AK มังกร เจ้าพระยา ระบบการแจ้งเตือนสาย Neutral Grounding ขาด
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. KK เด็ก D Junior แก้ปัญหาการเกิด Skew ของ Reclaimer No.4
13.35-14.10 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. KK แม่โขง เครื่องมือถอดและใส่ Jumper Terminal ของ Eye Compression deadand for Conductor 1272 MCM. เพื่อแก้ไขจุดร้อนที่ Nema Pad Jumper Terminal
14.10-14.45 น. โครงการเดินเครื่องและบํารุงรักษา โรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนน้ํางึม 2 สปป.ลาว/อค-บน. รวธ. KK บ่าวภูแซ การปรับปรุงวิธีการยก Plate Heat Exchanger ขึ้นลงบ่อน้ํายาเคมี
14.45-15.20 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. KK C CLEAN COAL อุปกรณ์ล้างรถยนต์อัตโนมัติ
15.20-15.55 น. โรงไฟฟ้าวังน้อย/อฟว. รวฟ. KK WE4 ระบบเติมน้ํากลั่นแบตเตอรี่ Hoppecke รุ่น 90 SP.HC315 แบบอัตโนมัติ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายขนส่ง/อขน. รวห. KK ช่างร้อยล้อ ลดเวลาการอัดจาระบีลูกปืนชนิด Taper Roller
09.05-09.40 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. KK หล่อรื่น EMD ปรับปรุงกระบวนการทดสอบ 230 kV. Circuit Breaker
09.40-10.15 น. โรงไฟฟ้าน้ําพอง/อฟพ. รวฟ. KK ฟ้าใหม่ 1 ลดเวลาการตรวจสอบ FLAME DETECTOR ในงาน CI GAS TURBINE 21
10.15-10.50 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. KK ดอกกระเจียว เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบถังดับเพลิงชนิด CO2 ที่ สฟ.ชัยภูมิ 2
10.50-11.25 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. KK Water Ranger อุปกรณ์ช่วยยก Flexible Hose
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. เขื่อนภูมิพล/อขภ. รวฟ. KK MMS 4.0 ลดเวลาในการตรวจสอบสภาพ Thrust Bearing
13.35-14.10 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้/อปต. รวส. KK ลูกกล้วย เครื่องตอกทดสอบดินแบบเบาแรง
14.10-14.45 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. KK VALVE CLASS C สร้างตัวประคอง ประกอบชุด Trim Valve CCI
14.45-15.20 น. เขื่อนรัชชประภา/อขช. รวฟ. KK Big Bike ลดการฉีกขาดยางในรถจักรยานยนต์ กฟผ. เขื่อนรัชชประภา

วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-08.55 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/อปน. รวส. KS 04 NROD Special Protection Schemes Monitoring 4.0
08.55-09.20 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. KS Turbine Explorer Mini Bore Scope for TSI
09.20-09.45 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. KS Excel VBA ลดเวลาสร้างกราฟสรุปข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
09.45-10.10 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/อปน. รวส. KS NAC ลดเวลาการวิเคราะห์ Alarm Low Gas ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงน่านที่เป็นGIS
10.10-10.35 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. KS FATIQUE QRDS
10.35-11.00 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. KS GIS เหมืองแม่เมาะ Application Convert Coordinate
11.00-11.25 น. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง/อปล. รวส. KS ฟ้าสั่ง อุปกรณ์ป้องกันมูลนกกุญแจล๊อค Disconnecting Switch
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.25 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. KS Excel VBA เก็บข้อมูล Hotspot จากเว็บไซด์กรมป่าไม้เข้าฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ ให้ได้ 100 %
13.25-13.50 น. ฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล/อบค. รวธ. KS Work smart พัฒนาวิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลทดสอบ Pressure Relief Valve 4.0
13.50-14.25 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้/อรต. รวฟ. GK Thunder Star ลดเวลาติดตั้งและ Calibrate lvdt ของระบบ IGV ที่ Gas Turbine SBC1
14.25-15.00 น. ฝ่ายขนส่ง/อขน. รวห. GK กองบก ขน ยก ย้าย การปรับปรุงวิธีการนําอุปกรณ์ออกจากตู้คอนเทนเนอร์
15.00-15.35 น. ฝ่ายสํารวจ/อสร. รวพฟ. GK NDS Clan>Team 01 ลดเวลาการจัดทําสมุดสนามและแบบ Plan Profile งานสํารวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า

วันพุธที่ 20 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายขนส่ง/อขน. รวห. GK ใบเรือ พัฒนาระบบระบายความร้อนเครื่องจักรของเรือ กฟผ. 105
09.05-09.40 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ/อปน. รวส. GK ม้าขาวลําปาง ลดเวลางานเปลี่ยนลูกถ้วยสายส่ง 115 เควี แบบ Two Bundle โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า สายส่ง 115 เควี แม่เมาะ 3 - ลําปาง 2
09.40-10.15 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. GK เมืองรถม้า รอกทุ่นแรง
10.15-10.50 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อรม. รวฟ. GK ใจถึง เพราะไม่ตัน เลยไม่ต้องแยง
10.50-11.25 น. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ/อชค. รวพฟ. GK Think Tank การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําที่ศูนย์เรียนรู้ทับสะแก
11.25-12.00 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้/อปต. รวส. GK MST2 ลดเวลาการติดตั้งบันไดปืนลูกถ้วยของเบรกเกอร์
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. GK นาฬิกาปลุก พัฒนาวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด Timing
13.35-14.10 น. ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางประกง/อฟก. รวฟ. GK ใจเดียวกัน ลดตะไคร่น้ําที่ Orifice รางรับน้ําของ Solid contact unit
14.10-14.45 น. ฝ่ายบริหารงานวิศกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์/อบน. รวพฟ. GK Go Nuclear ลดเวลาการจัดทําฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อนําเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
14.45-15.20 น. ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง/อปล. รวส. GK สายฟ้า 316 ลดเวลาการถอดและใส่สาย Jamper Loop เพื่อแก้ไขจุดต่อร้อนสายส่ง230 kV และ 500 kV โดยวิธีดับกระแสไฟฟ้า
15.20-15.55 น. ฝ่ายบํารุงรักษาไฟฟ้า/อบฟ. รวธ. GK อรุณรุ่ง ลดเวลาการสอบเทียบ Dead Weight Tester โดยการปรับปรุงเครื่องPiston Position Indicator

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 61

เวลา ฝ่าย สายงาน ประเภท ชื่อกลุ่ม ชื่อกิจกรรม
08.30-09.05 น. ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ/อบม. รวช. GK ทองดํา การทําไม้วัดระดับน้ํามัน (ใหม่) ประจํารถบรรทุกน้ํามันหมายเลข กฟผ.42-0032
09.05-09.40 น. เขื่อนวชิราลงกรณ/อขว. รวฟ. GK ฅนโรงงงาน 2016 เฉือนและย้ําทําในเครื่องเดียว
09.40-10.15 น. ฝ่ายบํารุงรักษาเครื่องกล/อบค. รวธ. GK Power diver ปรับปรุงวิธีการซ่อม Valve คอขวดอัดอากาศ
10.15-10.50 น. ฝ่ายก:อสร้างระบบส่ง/อกส. รวพส. GK เหยี่ยวงาน ป้ายแจ้งเตือนความปลอดภัย(Safety Sign)
10.50-11.25 น. เขื่อนศรีนครินทร์/อขศ. รวฟ. GK คนสร้างไฟ Minor Change Smart Shear Pin Tool
11.25-12.00 น. ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ/อผม. รวช. GK ซูม ซูม (Zoom Zoom) ลดเวลาการสอบเทียบ Dial Torque Wrench
12.00-13.00 น. - พักกลางวัน -
13.00-13.35 น. ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน/อรค. รวส. IK Transformers IV พัฒนาเครื่องตรวจจับสัญญาณความผิดพร่องสําหรับหม้อแปลง MEIDEN
13.35-14.10 น. โรงไฟฟ้าวังน้อย/อฟว. รวฟ. IK RUBIK Online Battery Monitoring System
14.10-14.45 น. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/อปอ. รวส. IK สื่อสารสัมพันธ์ ระบบแจ้งเตือนและแก้ไขอินเตอร์เน็ตภายนอก ณ เขื่อนจุฬาภรณ์
14.45-15.20 น. ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ/อรม. รวฟ. IK หมูสู้มีด Perfect Welding by Argon Control Box
15.20-15.55 น. เขื่อนสิริกิติ์/อขส. รวฟ. IK Welder Man ลดเวลาการตัดประกอบงานโครงสร้างเหล็กท่อกลม
qcc57-logo-bulletวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 - 2
08.30 – 12.00 น.หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1
      – นำเสนอเรื่อง LEAN Management ของแต่ละสายงาน
หอประชุมเกษม จาติกวณิช 2
      – การเปลี่ยนแปลงของ ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัย จาก OHSAS 18001 สู่ ISO 45001
         วิทยากร คุณโอภาส จารุรัตน์ ตำแหน่ง Lead Assessor บริษัท Lloyd's Register
      – หยุดปวดกับกายภาพบำบัด
         วิทยากร อ.ดร.เบญจวรรณ อภินนท์กูล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
08.30 – 12.00 น. ประกาศผล มอบรางวัลและพิธีปิดที่ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 - 2