Breadcrumbs

ลำดับผลการประกวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ครั้งที่ 31 ปี 2559

ข้อมูลให้คณะกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต กฟผ. (คพผ.) ใช้พิจารณาส่งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กฟผ. ไปแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  (เรียงลำดับกลุ่มที่ได้รับถ้วยรางวัล ตามผลคะแนน)

 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวตั้งชนิดพวงคู่ สายส่ง 230 kV ราชบุรี3-สมุทรสาคร4 วงจร1,2 โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปก. รวส. ชนะเลิศ
รักษ์เมืองตาก ลดเวลาทำงานเปลี่ยนลูกถ้วย Puncture ชนิดรับแรงดึงพวงคู่ของสายส่ง 230 เควี.เขื่อนภูมิพล-นครสวรรค์ อปน. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 1
รวมพลังพัฒนา FGD ลดปริมาณเม็ดหินปูน Reject ออกจาก Ball Mill 8 อฟม. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 2
KORAT HIGHVOLT ลดเวลานำอากาศออกจาก Conservator Tank ของหม้อแปลง NR1-KT1A อปอ. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 3
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
Perfect Test ลดเวลาการทดสอบ Vacuum Switch ยี่ห้อ JOSLYN รุ่น VBM ในหัวข้อ Contact timing อปก. รวส. ชนะเลิศ
Hotline Future ลดเวลาปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวนอน สายส่ง 115 kV ท่าลาน3 – พระพุทธบาท อปก. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 1
Modern Brainstorming ลดเวลาในการเปลี่ยนพวงลูกถ้วยแนวดิ่ง แนวสาย 230kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปต. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
Young's Express ลดเวลาการนำระบบกลับสู่ภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อปอ. รวส. ชนะเลิศ
ฅนทดสอบเหนือ ลดเวลาการทดสอบ Surge Counter หม้อแปลง 500 kV อปน. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 1
MP5 Plus เพิ่มปริมาณการปลดโหลดของ Under Frequency Relay ในกรณีความถี่ของระบบไฟฟ้าต่ำ อรค. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 2
ร่วมใจ MC เพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดของการปักกิ่งชำเฟื่องฟ้าที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ อขว. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 3
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
กระบองเพชร ลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลงานบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPPs อสฟ. รวส. ชนะเลิศ
Young Gen Rangers ลดเวลาการตรวจสภาพพัสดุเหมากองประจำเดือนเพื่อขายที่แผนกจำหน่ายพัสดุ อพจน. รวห. รองชนะเลิศอันดับ 1
POPCORN ลดเวลาการค้นหาข้อมูลงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า อบฟ. รวธ. รองชนะเลิศอันดับ 2
IDEA Box ลดเวลาการจัดทำรายงานการบำรุงรักษาสายส่งและอุปกรณ์ ประจำเดือน อปต. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 3
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
เมืองพระบาง ลดเวลาในการติดตั้งธงพระนามย่อตามวันสำคัญ อปน. รวส. ชนะเลิศ
ละอ่อน SMS Easy Swab อพอ. รวห. รองชนะเลิศอันดับ 1
I.R. เพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ด้านการจัดการความปลอดภัยฯ อคภ. รวห. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
ลูกกล้วย ลดเวลาในการขนย้ายลูกถ้วย ขนาด 18,000 ปอนด์ อปต. รวส. ชนะเลิศ
Four Plus One กล่องสวรรค์ อปก. รวส. รองชนะเลิศอันดับ 1
DO D Automatic LEAD/LAG Switching Circuit for Tunnel Drainage Pump อขว. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
เด็กดีทำเหมือง อุปกรณ์ปรับสายพาน slide สายพาน R2 อผม. รวช. ชนะเลิศ
พลังความคิด จะคลาย จะขัน เรานั้นก็สบาย อขว. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 1
หม้อใหม่ไทรน้อย ลดค่าใช้จ่ายในการขนลังเครื่องมือสำหรับงานซ่อมโรงไฟฟ้า อบค. รวธ. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
นายธนะพงศ์ สันธนะจิตร ลดเวลาให้บริการ File เอกสารควบคุมแก่ผู้ปฏิบัติงานกองบริหาร ฝ่าย ปฏิบัติการภาคเหนือ อปน. รวส. ชนะเลิศ
ฅน ค้น คำ ลดเวลาการสืบค้นระเบียบปฏิบัติในเว็บไซต์ฝ่ายระบบและระเบียบงาน อรบ. รวบ. รองชนะเลิศอันดับ 1
เข็มด่วน ลดเวลาในการตรวจสอบแบบและรายการคำนวณเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อกร. รวพฟ. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
ตะวันแรง Zero Defect & Zero Leak อฟม. รวฟ. ชนะเลิศ
ถ่านน้อยกะซี ลดการชำรุดของผ้าฟางจากการถูกเครื่องตักถ่านที่ 4 ตัดโดนผ้าฟาง อผม. รวช. รองชนะเลิศอันดับ 1
NAVIGATOR ลดเวลาการเพาะเมล็ดพันธ์ชำกล้าไม้ในงาน อพ.สธ. อขศ. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
สามท่า Conductor อาร์มล่างเสียหาย ซ่อมได้ไม่ต้องดับไฟ อปน. รวส. ชนะเลิศ
คนบนดอย ลดเวลาการดึงและม้วนเก็บสายพาน อรม. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมงานช่างกล เครื่องดัดรีด Seal Strip อรม. รวฟ. รองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
ฝ่าย/สายรอง
รางวัล
SysGen ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศ อคฟ. รวส. ชนะเลิศ
Push โทร ลดเวลารออนุมัติใบลาบนระบบ EDMS อวท. รวผ. รองชนะเลิศอันดับ 1
สะบายดี การอนุมัติใบเบิกงานตรง (PR) ผ่านอุปกรณ์พกพา อวท. รวผ. รองชนะเลิศอันดับ 2