Breadcrumbs

 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
รวมพลังพัฒนา FGDลดปริมาณเม็ดหินปูน Reject ออกจาก Ball Mill 8อฟม.รวฟ.
รักษ์เมืองตากลดเวลาทำงานเปลี่ยนลูกถ้วย Puncture ชนิดรับแรงดึงพวงคู่ของสายส่ง 230 เควี.เขื่อนภูมิพล-นครสวรรค์อปน.รวส.
KORAT HIGHVOLTลดเวลานำอากาศออกจาก Conservator Tank ของหม้อแปลง NR1-KT1Aอปอ.รวส.
KORAT HIGHVOLTลดเวลานำอากาศออกจาก Conservator Tank ของหม้อแปลง NR1-KT1Aอปอ.รวส.
Hotline.comลดเวลาการปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวตั้งชนิดพวงคู่ สายส่ง 230 kV ราชบุรี3-สมุทรสาคร4 วงจร1,2 โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้าอปก.รวส.
พิงกันป้องกัน 115kV C-Bank Trip จากกระแส Unbalanceอปต.รวส.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ลูกตอโรงไฟลดอุณหภูมิของ Thrust Bearing No. 3 ขณะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 2 โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภาอขช.รวฟ.
Reducingลดปริมาณการเกิดเชื้อลิจิโอเนลลาที่หอผึ่งเย็น ของไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราชบุรี ชุดที่ 1อคม.รวธ.
e-NOVATIONSลดเวลาการติดตั้งชิ้นส่วน ISOLATED PHASE BUSDUCT ระหว่าง Generator และ GCBอกร.รวพฟ.
6 ชายระบายน้ำลดระยะเวลาในการ Start เครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal Pump ขนาด 1,400 m3/hrอผม.รวช.
Perfect Testลดเวลาการทดสอบ Vacuum Switch ยี่ห้อ JOSLYN รุ่น VBM ในหัวข้อ Contact timingอปก.รวส.
ดอกคูนลดการเกิด Water Break Overtime โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยาฯอขภ.รวฟ.
โลดแล่นลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างน้ำหอผึ่งเย็นจุด Cooling Basin โรงไฟฟ้า RPCLอคม.รวธ.
Modern Brainstormingลดเวลาในการเปลี่ยนพวงลูกถ้วยแนวดิ่ง แนวสาย 230kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้าอปต.รวส.
กบรม4 ร่วมใจลดจำนวนครั้งการหยุดระบบ Flocculant Preparation ของระบบผลิตน้ำใส หน่วยที่ 8อรม.รวฟ.
คนสร้างไฟ Minor Changeลดเวลาการเปลี่ยน Shear Pin เขื่อนศรีนครินทร์ Unit 1-3อขศ.รวฟ.
Group 1ลดการเกิด Unit Trip ด้วยสัญญาณ 115% Over Speed Error ของ โรงไฟฟ้าน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 4อขส.รวฟ.
Dream Mineลดการชำรุดสายพาน V-Belt ของ Crusher No.4อผม.รวช.
Hotline Futureลดเวลาปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวนอน สายส่ง 115 kV ท่าลาน3 – พระพุทธบาทอปก.รวส.
สร้างสรรค์พัฒนากระบี่ลดจำนวนครั้งการเสียความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้ากระบี่เนื่องจากPosition Feedback ของ MOV. ยี่ห้อLimitorque อ่านค่าไม่ได้อฟภ.รวฟ.
เด็กน้อยทำไฟลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการทำ SWITCHING ระบบไฟฟ้า ที่ระดับแรงดัน 11 kV อาคาร ท.100อบก.รวห.
ปากมูลร่วมใจลดเวลาการยก Stop Log (บานที่ 1) ของ Gantry Crane ด้านเหนือน้ำ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูลอฟอ.รวฟ.
IDEA TEAMลดเวลาการตัดเปลี่ยนท่อน้ำผนังเตาบริเวณพื้นที่ลาดเอียง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12อรม.รวฟ.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ไฮโดรเจนสร้างสรรค์ลดการสำรองท่อก๊าซไฮโดรเจนที่บรรจุเต็มไว้ที่โรงผลิตก๊าซไฮโดรเจนอฟก.รวฟ.
Optimusลดขั้นตอนการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายสำนักงานกลางอปท.รวผ.
ฅนทดสอบเหนือลดเวลาการทดสอบ Surge Counter หม้อแปลง 500 kVอปน.รวฟ.
ร่มไผ่ลดเวลาการจัดทำรายงาน PM. BATTERY ระบบ UPS โรงไฟฟ้าน้ำพองอฟพ.รวฟ.
Young's Expressลดเวลาการนำระบบกลับสู่ภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนืออปอ.รวส.
ร่วมใจ MCเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดของการปักกิ่งชำเฟื่องฟ้าที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อขว.รวฟ.
เมืองรถม้าลดจำนวนครั้งของสัญญาณวิทยุสื่อสารบริเวณที่ปฏิบัติการเหมืองขัดข้องอผม.รวช.
MP5 Plusเพิ่มปริมาณการปลดโหลดของ Under Frequency Relay ในกรณีความถี่ของระบบไฟฟ้าต่ำอรค.รวส.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
Young Gen Rangersลดเวลาการตรวจสภาพพัสดุเหมากองประจำเดือนเพื่อขายที่แผนกจำหน่ายพัสดุอพจน.รวห.
เบอร์ 5 ห้า ห้า ห้าลดความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างทดสอบ และพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5อปฟ.รวค.
IDEA Boxลดเวลาการจัดทำรายงานการบำรุงรักษาสายส่งและอุปกรณ์ ประจำเดือนอปต.รวส.
never work aloneลดเวลาการค้นหาข้อมูลใน Server ส่วนกลาง-รวผ.สก.รวผ.รวผ.
POPCORNลดเวลาการค้นหาข้อมูลงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอบฟ.รวธ.
FIBONACCIลดเวลาการจองห้องพัก ห้องอบรมศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนาอพบ.รวห.
Power New Gentลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลบ้านพักและลงทะเบียนรับจองบ้านพักบ้านฟ้าสาง หน่วยงานบ้านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์อฟอ.รวฟ.
กระบองเพชรลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลงานบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPPsอสฟ.รวส.
IT x-Genลดเวลาการบันทึกข้อมูลในบัญชีนำส่งเอกสาร จากสำนักงานกลาง กฟผ. ไปยังหน่วยงานภูมิภาคอบก.รวห.
เด็กตึกเหลืองลดเวลาในการสรุปขออนุมัติซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคาหลังจากครบกำหนดเสนอราคาอจม.รวฟ.
เจ๊สั่งลุยลดระยะเวลา การเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ(คนไข้นอก) ในระบบ SAP แผนกงานบุคคล เขื่อนศรีนครินทร์อขศ.รวฟ.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
INSIDEเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง กฟผ. สำนักงานใหญ่และเขื่อนบางลาง เพื่อรองรับ EGAT Video Conferrenceอปท.รวผ.
ถุงปุ๋ยพัฒนาวิธีการตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ภาคใต้อปต.รวส.
Weld Tech 58เพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อม Water Wall Tube รฟ.แม่เมาะ หน่วยที่ 4-7อบค.รวธ.
RocketeerCompressor Blade Owner’s Criteria Simulationอรก.รวฟ.
Meter Riderพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลพลังงานไฟฟ้าซื้อขายอรค.รวส.
Civil Rangersเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้ำหมักจุลินทรีย์(EM) ในด้านกลิ่นอผม.รวช.
เวียงพิงค์พัฒนาวิธีการดึงลาก เชือกนำ ในงานขึงสายไฟฟ้า สายส่ง 115 kV. ตาก1-ตาก2 ช่วงเสา 12/1-12/2 (มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน)อปน.รวส.
On The Wayการติดตามการจัดทำระเบียบอทบ.รวห.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
สื่อสารตะวันออกIntelligen Tool เครื่องมืออัจฉริยะอปก.รวส.
ทีมงานช่างกลเครื่องดัดรีด Seal Stripอรม.รวฟ.
คนบนดอยลดเวลาการดึงและม้วนเก็บสายพานอรม.รวฟ.
สามท่าConductor อาร์มล่างเสียหาย ซ่อมได้ไม่ต้องดับไฟอปน.รวส.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
ฟ้าสั่งลดเวลางานบำรุงรักษา Opening Dashpot Bkr. ABB Mechanism Type BLG1002อปล.รวส.
เด็กดีทำเหมืองอุปกรณ์ปรับสายพาน slide สายพาน R2อผม.รวช.
คลื่นน้ำใหม่สะดวกกาย สบายใจอฟม.รวฟ.
Materialพัฒนาวิธีการเคลื่อนย้าย Interrupter Breakerอพจน.รวห.
O&M สามัคคีราชบุรีเพาเวอร์ปรับปรุงวิธีเติม Biocide เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอค-บพ.รวธ.
เหลืองกระบี่ลดเวลาในการปฏิบัติงานชาร์จแบตเตอรี่ของเรือขจัดคราบน้ำมันเหลืองกระบี่อฟภ.รวฟ.
หม้อใหม่ไทรน้อยลดค่าใช้จ่ายในการขนลังเครื่องมือสำหรับงานซ่อมโรงไฟฟ้าอบค.รวธ.
บัวตองการปรับ slide filter cloth โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ Dewatering Unit 45อฟม.รวฟ.
Thunder Starปรับปรุง Limited Switch ระบบ Diverter Damperอรต.รวฟ.
เหล็กสานลดเวลาการเปลี่ยนลูกถ้วยในขั้นตอนการเตรียมและจัดเก็บเชือกส่งของอปต.รวส.
บ้านริมน้ำลดเวลาการปฏิบัติงาน Drain ระบบ Seal Oil Separator Tankอฟต.รวฟ.
สิงห์เหนือเสือใต้ลดเวลาการบำรุงรักษา Generator Oil Cooler เดรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้าบางลางอขช.รวฟ.
พลังความคิดจะคลาย จะขัน เรานั้นก็สบายอขว.รวฟ.
แควน้อยจูเนียร์ลดเวลางานติดตั้งระบบต่อลงดิน หม้อแปลงจำหน่าย 22kV ในขั้นตอนการติดตั้งแท่งหลักดินอขว.รวฟ.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
หารสองลดเวลาการ Pack HRSG กรณีเดินเครื่อง Mode CC1อค-บร.รวธ.
ถนัดแอร์ลดเวลาการเติมสารทำความเย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 70,000 BTU ขึ้นไปอบก.รวห.
DO DAutomatic LEAD/LAG Switching Circuit for Tunnel Drainage Pumpอขว.รวฟ.
O&M FGD Teamลดปัญหาความเสียหายของ Motor ของPump และ Agitator จากน้ำท่วมLimestone drain pit FGD unit 8-9อฟม.และอรม.รวฟ.
PA Plusปรับระดับแรงดันบัส High Side ให้อยู่ในค่าที่ศูนย์ควบคุมฯ กำหนดโดยอัตโนมัติด้วยวิธี Remote จาก NCCอบฟ.รวธ.
ลูกกล้วยลดเวลาในการขนย้ายลูกถ้วย ขนาด 18,000 ปอนด์อปต.รวส.
GT200ลดเวลาในการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ Exide รุ่น OPZS 1200LA อาคาร LCB โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีอฟภ.รวฟ.
นกอินทรีย์ลดการอุดตัน Inlet Side Drain valve ของ Absorber Sampling pumpอฟภ.รวฟ.
ฟ้าใหม่ลดขั้นตอนในการทำ OFF LINE WET CLEANING GAS TURBINE UNIT11อฟพ.รวฟ.
Four Plus Oneกล่องสวรรค์อปก.รวส.
ET Easy Tagลดการสะสมเถ้าลอยใน Hopper ก่อนถึงระดับ Alarm Highอฟม.รวฟ.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
เมืองพระบางลดเวลาในการติดตั้งธงพระนามย่อตามวันสำคัญอปน.รวส.
The single-Kaizenieลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลรูปภาพสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการนำ เสอ SEPA กลุ่มต่างประเทศ #Hashtag for SEPA#อสฟ.รวส .
I.R.เพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ด้านการจัดการความปลอดภัยฯอคภ.รวห.
ละอ่อน SMSEasy Swabอพอ.รวห.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
นายธนะพงศ์ สันธนะจิตรลดเวลาให้บริการ File เอกสารควบคุมแก่ผู้ปฏิบัติงานกองบริหาร ฝ่าย ปฏิบัติการภาคเหนืออปน.รวส.
pH5ลดเวลาการค้นหาข้อมูล Backlog ในระบบ SAP โรงไฟฟ้าวังน้อยอฟว.รวฟ.
BLACK GOLDลดเวลาในการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันเตาเพื่อการซื้อขายสำหรับโรงไฟฟ้า ราชบุรีอจช.รวช.
Hi Speedปรับปรุงระบบการยืม-คืนคุรุภัณฑ์ ITอบฟ.รวธ.
ฅน ค้น คำลดเวลาการสืบค้นระเบียบปฏิบัติในเว็บไซต์ฝ่ายระบบและระเบียบงานอรบ.รวบ.
S-girlsลดเวลาการจัดทำเอกสารขอความร่วมมือปิดประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้าอสร.รวพฟ.
กล้าทำลดเวลาในการค้นหาและปรับปรุงข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน อผช.อผช.รวค.
Young ก๊วน กวลลดเวลาการนำข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศขึ้นเว็บไซต์(ต่อเนื่อง)อผฟ.รวผ.
มะนาวซ่าส์ลดเวลาการกรอกข้อมูลในสัญญารักษาผลประโยชน์ กฟผ. (แบบ กฟผ.-กจ.3) ของผู้ปฏิบัติงานใหม่สายงานกลาง (ผวก. รวผ. รวบ. รวห. และ รวค.)อทบ.รวห.
Kesshouลดเวลาการจัดทำใบสั่งจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกลุ่ม Promotionอบส.รวบ.
เข็มด่วนลดเวลาในการตรวจสอบแบบและรายการคำนวณเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอกร.รวพฟ.
E-Squareลดเวลาในการค้นหาค่าพลังงานความร้อนที่สูญเสียในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Heat Loss) Combine Cycle Block I โรงไฟฟ้าน้ำพองอฟพ.รวฟ.
EEEลดเวลาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร อบฟ. Training Needsอบฟ.รวธ.
Step Upลดเวลาการจัดเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงเพื่อวิเคราะห์กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มบริหารองค์การอบง.รวบ.
นักวางแผนลดเวลาการพิจารณาข้อมูลนำเข้าเพื่อจัดทำกลยุทธ์ ชฟฟ2.วช-ฟม. ชฟฟ2.รวฟ.
น้ำ(มัน)ขลุกขลิกการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ค่าไอออนของน้ำหม้อน้ำและไอน้ำของโรงไฟฟ้าด้วยเครื่อง ICอคม.รวธ.
100 เกาะลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟ 48 VDCอปต.รวส.
อินทรีน้อยFile Find Fine หาง่ายสบายจังอทบ.รวห.
คอนโทรล เอลดจำนวนกระดาษ A4 ในขั้นตอนการพิมพ์ใบสรุปการจ่ายเงิน (Payment Slip)อฟอ.รวฟ.
STRONGลดเวลาในการกรอกข้อมูลสัญญารักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. ในวันทำหลักฐานประกอบการจ้างของผู้ปฏิบัติงานใหม่อทบ.รวห.
DEK BOARDลดเวลาการแจ้ง ร่างมติการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ให้สายงานเจ้าของเรื่องอสก.ขึ้นตรง ผวก.
ดิน หิน น้ำลดขั้นตอนการจัดทำรายงานระดับน้ำในหลุม OW เขื่อนศรีนครินทร์อขศ.รวฟ.
YOUNG IT SRODลดเวลาในการจัดทำรายงาน Highlight ประจำเดือนแผนก หทสต-ส.อปต.รวส.
รักคุณธรรมลดเวลาการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสะสมเฉพาะงานโครงการที่แผนกบัญชีเจ้าหนี้เขื่อนสิริกิติ์อขส.รวฟ.
เอื้องดอยลดสำเนาใบมอบหมายงาน และข้อมูลตำแหน่งงานที่ไม่ถูกต้องตาม Kqi ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะอจม.รวฟ.
EMD Jigsawระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล Plant Eventอบฟ.รวธ.
BENSลดเวลาการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้าอบค.รวธ.
ช่อลีลาวดีลดการทักท้วงใบกำกับภาษีที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และไม่ได้ระบุสาขาของผู้ซื้อ (กฟผ.)อฟพ.รวฟ.
ขาแข็งลดเวลาการสำรวจที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้าอทด.รวพส.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
น้ำใสลดความผันแปรในการเตรียมสารเคมี Scale Inhibitor (AA/AMPS และ PBTC) ในระบบน้ำหล่อเย็นอฟพ.รวฟ.
SO PLUS"เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งอุปกรณ์ขึ้นลงเสา"อปอ.รวส.
น้ำหนึ่งIron Man 3Dอคม.รวธ.
NAVIGATORลดเวลาการเพาะเมล็ดพันธ์ชำกล้าไม้ในงาน อพ.สธ.อขศ.รวฟ.
ขุนน่านลดเวลาการฝึกซ้อม Black out เขื่อนสิริกิติ์อขส.รวฟ.
อรุณรุ่งพัฒนาเครื่อง Torque Wrench Calibrator ให้สามารถสอบเทียบ Torque Screwdriver ได้อบฟ.รวธ.
ลูกพ่อขุนหยุดก่อน...เถาวัลย์อปน..รวส.
นาฬิกาปลุกพัฒนาวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด Timingอบฟ.รวธ.
ตะวันแรงZero Defect & Zero Leakอฟม.รวฟ.
Fire Ballลดการร่วงหล่นของ Shield Plate โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10อรม.รวฟ.
BURNลดเวลาการตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 2อบฟ.รวธ.
สามสหาย+1ปรับปรุงวิธีการสอดรางเข้าใต้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อชักลากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าติดตั้งอขน.รวห.
ถ่านน้อยกะซีลดการชำรุดของผ้าฟางจากการถูกเครื่องตักถ่านที่ 4 ตัดโดนผ้าฟางอผม.รวช.
รักษ์วาล์วลดเวลาการถอด Plug Test Safety Valve แบบ O-Ringอบค.รวธ.
ALL Togetherลดเวลาการ Clean Cooler Air ของ Circulating Water Pump Motor 1A,1B BPK-C50อรก.รวฟ.
ใบเรือปรับปรุงการ Charge Battery ในเรือ กฟผ.106อขน.รวห.
เปิดโลกลดเวลา COOL DOWN STEAM TURBINE โรงไฟฟ้าวังน้อย BLOCK 4อฟว.รวฟ.
IT ริมอ่างลดเวลาในการตรวจสอบอุโมงค์ Gallery เขื่อนอุบลรัตน์อฟอ.รวฟ.
กว่างโซ้งมือจับ ! เปลี่ยนฉับไวไฟแรงสูง : การเปลี่ยนลูกถ้วย TENSION แถวเดี่ยวแตก โดยวิธีการไม่ดับกระแสไฟฟ้าอปน.รวส.
มิกเซอร์ลดเวลาในการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างโคมไฟถนนชนิด LEDอปฟ.รวค.
เดินเครื่อง 4ลดเวลาการจัดเก็บสายดับเพลิงที่หัว Hydrantอฟพ.รวฟ.
 
ชื่อกลุ่ม
ชื่อเรื่องการเสนอผลงานชื่อสังกัด
สายรอง
พลังคนรุ่นใหม่ลดระยะเวลาในการตรวจสอบแบบ CONTROL AND PROTECTION SYSTEMอวส.รวพส.
SysGenระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศอคฟ.รวส.
สะบายดีการอนุมัติใบเบิกงานตรง (PR) ผ่านอุปกรณ์พกพาอวท.รวผ.
Triple-pเพิ่มประสิทธิภาพ งานจ่ายไฟหม้อแปลงเกินพิกัด กรณีหม้อแปลง Trip 2 ชุดอปล.รวส.
Push โทรลดเวลารออนุมัติใบลาบนระบบ EDMSอวท.รวผ.