Breadcrumbs

กำหนดการ

หอเกษม 2

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. ฟ้าสั่ง ลดเวลางานบำรุงรักษา Opening Dashpot Bkr. ABB Mechanism Type BLG1002 อปล. รวส.
08.30 - 09.00 น. เด็กดีทำเหมือง อุปกรณ์ปรับสายพาน slide สายพาน R2 อผม. รวช.
09.00 - 09.30 น. คลื่นน้ำใหม่ สะดวกกาย สบายใจ อฟม. รวฟ.
09.30 - 10.00 น. Material พัฒนาวิธีการเคลื่อนย้าย Interrupter Breaker อพจน. รวห.
10.00 - 10.30 น. O&M สามัคคีราชบุรีเพาเวอร์ รับปรุงวิธีเติม Biocide เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน อค-บพ. รวธ.
10.30 - 11.00 น. เหลืองกระบี่ ลดเวลาในการปฏิบัติงานชาร์จแบตเตอรี่ของเรือขจัดคราบน้ำมันเหลืองกระบี่ อฟภ. รวฟ.
11.00 - 11.30 น. หม้อใหม่ไทรน้อย ลดค่าใช้จ่ายในการขนลังเครื่องมือสำหรับงานซ่อมโรงไฟฟ้า อบค. รวธ.
11.30 - 12.00 น. บัวตอง การปรับ slide filter cloth โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ Dewatering Unit 45 อฟม. รวฟ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. Thunder Star ปรับปรุง Limited Switch ระบบ Diverter Damper อรต. รวฟ.
13.30 - 14.00 น. เหล็กสาน ลดเวลาการเปลี่ยนลูกถ้วยในขั้นตอนการเตรียมและจัดเก็บเชือกส่งของ อปต. รวส.
14.00 - 14.30 น. บ้านริมน้ำ ลดเวลาการปฏิบัติงาน Drain ระบบ Seal Oil Separator Tank อฟต. รวฟ.
14.30 - 15.00 น. สิงห์เหนือเสือใต้ ลดเวลาการบำรุงรักษา Generator Oil Cooler เดรื่องที่ 2 โรงไฟฟ้าบางลาง อขช. รวฟ.
15.00 - 15.30 น. พลังความคิด จะคลาย จะขัน เรานั้นก็สบาย อขว. รวฟ.
15.30 - 16.00 น. แควน้อยจูเนียร์ ลดเวลางานติดตั้งระบบต่อลงดิน หม้อแปลงจำหน่าย 22kV ในขั้นตอนการติดตั้งแท่งหลักดิน อขว. รวฟ.

เฟื่องฟ้า 1

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. รวมพลังพัฒนา FGD ลดปริมาณเม็ดหินปูน Reject ออกจาก Ball Mill 8 อฟม. รวฟ.
08.30 - 09.00 น. รักษ์เมืองตาก ลดเวลาทำงานเปลี่ยนลูกถ้วย Puncture ชนิดรับแรงดึงพวงคู่ของสายส่ง 230 เควี.เขื่อนภูมิพล-นครสวรรค์ อปน. รวส.
09.00 - 09.30 น. KORAT HIGHVOLT ลดเวลานำอากาศออกจาก Conservator Tank ของหม้อแปลง NR1-KT1A อปอ. รวส.
09.30 - 10.00 น. Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวตั้งชนิดพวงคู่ สายส่ง 230 kV ราชบุรี3-สมุทรสาคร4 วงจร1,2 โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปก. รวส.
10.00 - 10.30 น. พิงกัน ป้องกัน 115kV C-Bank Trip จากกระแส Unbalance อปต. รวส.
10.30 - 11.00 น. ลูกตอโรงไฟ ลดอุณหภูมิของ Thrust Bearing No. 3 ขณะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 2 โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา อขช. รวฟ.
11.00 - 11.30 น. Reducing ลดปริมาณการเกิดเชื้อลิจิโอเนลลาที่หอผึ่งเย็น ของไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราชบุรี ชุดที่ 1 อคม. รวธ.
11.30 - 12.00 น. e-NOVATIONS ลดเวลาการติดตั้งชิ้นส่วน ISOLATED PHASE BUSDUCT ระหว่าง Generator และ GCB อกร. รวพฟ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. 6 ชายระบายน้ำ ลดระยะเวลาในการ Start เครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal Pump ขนาด 1,400 m3/hr อผม. รวช.
13.30 - 14.00 น. Perfect Test ลดเวลาการทดสอบ Vacuum Switch ยี่ห้อ JOSLYN รุ่น VBM ในหัวข้อ Contact timing อปก. รวส.
14.00 - 14.30 น. ดอกคูน ลดการเกิด Water Break Overtime โรงไฟฟ้าเขื่อนเจ้าพระยาฯ อขภ. รวฟ.
14.30 - 15.00 น. โลดแล่น ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในการเก็บตัวอย่างน้ำหอผึ่งเย็นจุด Cooling Basin โรงไฟฟ้า RPCL อคม. รวธ.
15.00 - 15.30 น. Modern Brainstorming ลดเวลาในการเปลี่ยนพวงลูกถ้วยแนวดิ่ง แนวสาย 230kV บางสะพาน-หลังสวน-สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปต. รวส.
15.30 - 16.00 น. กบรม4 ร่วมใจ ลดจำนวนครั้งการหยุดระบบ Flocculant Preparation ของระบบผลิตน้ำใส หน่วยที่ 8 อรม. รวฟ.

หอเกษม 1

เวลา (น.)กิจกรรม
08.00 - 09.30 น. พิธีเปิดบอร์ดนิทรรศการ
09.30 - 09.45 น. หอเกษม 1
09.45 - 10.00 น. พิธีเปิดบอร์ดนิทรรศการคุณภาพ กฟผ.
10.00 - 12.00 น. เสวนา "สถานการณ์พลังงานกับความมั่นคงของประเทศ"
  1. คุณพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม (อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)
  2. คุณอานิก อัมระนันทน์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
  3. คุณศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
  4. คุณสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผวก. กฟผ.
พิธีกร คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. Automatic 3 Stage Differential Elevation Series-Flow Pumping System (รวช.)
13.30 - 14.00 น. Employees'Work Performance Quality Development for Organizational Competency (รวห.)

หอเกษม 2

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. รวมพลังพัฒนา FGD ลดปริมาณเม็ดหินปูน Reject ออกจาก Ball Mill 8 อฟม. รวฟ.
08.30 - 09.00 น. รักษ์เมืองตาก ลดเวลาทำงานเปลี่ยนลูกถ้วย Puncture ชนิดรับแรงดึงพวงคู่ของสายส่ง 230 เควี.เขื่อนภูมิพล-นครสวรรค์ อปน. รวส.
09.00 - 09.30 น. KORAT HIGHVOLT ลดเวลานำอากาศออกจาก Conservator Tank ของหม้อแปลง NR1-KT1A อปอ. รวส.
09.30 - 10.00 น. Hotline.com ลดเวลาการปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวตั้งชนิดพวงคู่ สายส่ง 230 kV ราชบุรี3-สมุทรสาคร4 วงจร1,2 โดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปก. รวส.
10.00 - 10.30 น. หารสอง ลดเวลาการ Pack HRSG กรณีเดินเครื่อง Mode CC1 อค-บร. รวธ.
10.30 - 11.00 น. ถนัดแอร์ ลดเวลาการเติมสารทำความเย็น สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 70,000 BTU ขึ้นไป อบก. รวห.
11.00 - 11.30 น. DO D Automatic LEAD/LAG Switching Circuit for Tunnel Drainage Pump อขว. รวฟ.
11.30 - 12.00 น. O&M FGD Team ลดปัญหาความเสียหายของ Motor ของPump และ Agitator จากน้ำท่วมLimestone drain pit FGD unit 8-9 อฟม.และอรม. รวฟ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. PA Plus ปรับระดับแรงดันบัส High Side ให้อยู่ในค่าที่ศูนย์ควบคุมฯ กำหนดโดยอัตโนมัติด้วยวิธี Remote จาก NCC อบฟ. รวธ.
13.30 - 14.00 น. ลูกกล้วย ลดเวลาในการขนย้ายลูกถ้วย ขนาด 18,000 ปอนด์ อปต. รวส.
14.00 - 14.30 น. GT200 ลดเวลาในการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ Exide รุ่น OPZS 1200LA อาคาร LCB โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อฟภ. รวฟ.
14.30 - 15.00 น. นกอินทรีย์ ลดการอุดตัน Inlet Side Drain valve ของ Absorber Sampling pump อฟภ. รวฟ.
15.00 - 15.30 น. ฟ้าใหม่ ลดขั้นตอนในการทำ OFF LINE WET CLEANING GAS TURBINE UNIT11 อฟพ. รวฟ.
15.30 - 16.00 น. Four Plus One กล่องสวรรค์ อปก. รวส.
16.00 - 16.30 น. ET Easy Tag ลดการสะสมเถ้าลอยใน Hopper ก่อนถึงระดับ Alarm High อฟม. รวฟ.

เฟื่องฟ้า 1

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. คนสร้างไฟ Minor Change ลดเวลาการเปลี่ยน Shear Pin เขื่อนศรีนครินทร์ Unit 1-3 อขศ. รวฟ.
08.30 - 09.00 น. Group 1 ลดการเกิด Unit Trip ด้วยสัญญาณ 115% Over Speed Error ของ โรงไฟฟ้าน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 4 อขส. รวฟ.
09.00 - 09.30 น. Dream Mine ลดการชำรุดสายพาน V-Belt ของ Crusher No.4 อผม. รวช.
09.30 - 10.00 น. Hotline Future ลดเวลาปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแนวนอน สายส่ง 115 kV ท่าลาน3 – พระพุทธบาท อปก. รวส.
10.00 - 10.30 น. สร้างสรรค์พัฒนากระบี่ ลดจำนวนครั้งการเสียความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้ากระบี่เนื่องจากPosition Feedback ของ MOV. ยี่ห้อLimitorque อ่านค่าไม่ได้ อฟภ. รวฟ.
10.30 - 11.00 น. เด็กน้อยทำไฟ ลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการทำ SWITCHING ระบบไฟฟ้า ที่ระดับแรงดัน 11 kV อาคาร ท.100 อบก. รวห.
11.00 - 11.30 น. ปากมูลร่วมใจ ลดเวลาการยก Stop Log (บานที่ 1) ของ Gantry Crane ด้านเหนือน้ำ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อฟอ. รวฟ.
11.30 - 12.00 น. IDEA TEAM ลดเวลาการตัดเปลี่ยนท่อน้ำผนังเตาบริเวณพื้นที่ลาดเอียง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 12 อรม. รวฟ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. ไฮโดรเจนสร้างสรรค์ ลดการสำรองท่อก๊าซไฮโดรเจนที่บรรจุเต็มไว้ที่โรงผลิตก๊าซไฮโดรเจน อฟก. รวฟ.
13.30 - 14.00 น. Optimus ลดขั้นตอนการเข้าใช้เครือข่ายไร้สายสำนักงานกลาง อปท. รวผ.
14.00 - 14.30 น. ฅนทดสอบเหนือ ลดเวลาในการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ยี่ห้อ Exide รุ่น OPZS 1200LA อาคาร LCB โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อปน. รวส.
14.30 - 15.00 น. ร่มไผ่ ลดเวลาการจัดทำรายงาน PM. BATTERY ระบบ UPS โรงไฟฟ้าน้ำพอง อฟพ. รวฟ.
15.00 - 15.30 น. Young's Express ลดเวลาการนำระบบกลับสู่ภาวะปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องในระบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อปอ. รวส.
15.30 - 16.00 น. ร่วมใจ MC เพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดของการปักกิ่งชำเฟื่องฟ้าที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ อขว. รวฟ.

หอเกษม 1

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.25 น. เมืองพระบาง ลดเวลาในการติดตั้งธงพระนามย่อตามวันสำคัญ อปน. รวส.
08.25 - 08.50 น. The single-Kaizenie ลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลรูปภาพสำหรับการจัดทำเอกสารประกอบการนำเสอ SEPA กลุ่มต่างประเทศ #Hashtag for SEPA# อสฟ. รวส.
08.50 - 09.15 น. I.R. เพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ด้านการจัดการความปลอดภัยฯ อสฟ. รวส.
09.15 - 09.40 น. ละอ่อน SMS Easy Swab อพอ. รวห.
09.40 - 10.05 น. นายธนะพงศ์ สันธนะจิตร ลดเวลาให้บริการ File เอกสารควบคุมแก่ผู้ปฏิบัติงานกองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ อปน. รวส.
10.05 - 10.30 น. pH5 ลดเวลาการค้นหาข้อมูล Backlog ในระบบ SAP โรงไฟฟ้าวังน้อย อฟว. รวฟ.
10.30 - 10.55 น. BLACK GOLD ลดเวลาในการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำมันเตาเพื่อการซื้อขายสำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี อจช. รวช.
10.55 - 11.20 น. Hi Speed ปรับปรุงระบบการยืม-คืนคุรุภัณฑ์ IT อบฟ. รวธ.
11.20 - 11.45 น. ฅน ค้น คำ ลดเวลาการสืบค้นระเบียบปฏิบัติในเว็บไซต์ฝ่ายระบบและระเบียบงาน อรบ. รวบ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.25 น. S-girls ลดเวลาการจัดทำเอกสารขอความร่วมมือปิดประกาศกำหนดเขตสำรวจระบบโครงข่ายไฟฟ้า อสร. รวพฟ.
13.25 - 13.50 น. กล้าทำ ลดเวลาในการค้นหาและปรับปรุงข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงาน อผช. อผช. รวค.
13.50 - 14.15 น. Young ก๊วน กวล ลดเวลาการนำข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศขึ้นเว็บไซต์(ต่อเนื่อง) อผฟ. รวผ.
14.15 - 14.40 น. มะนาวซ่าส์ ลดเวลาการกรอกข้อมูลในสัญญารักษาผลประโยชน์ กฟผ. (แบบ กฟผ.-กจ.3) ของผู้ปฏิบัติงานใหม่สายงานกลาง (ผวก. รวผ. รวบ. รวห. และ รวค.) อทบ. รวห.
14.40 - 15.05 น. Kesshou ลดเวลาการจัดทำใบสั่งจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกลุ่ม Promotion อบส. รวบ.
15.05 - 15.30 น. เข็มด่วน ลดเวลาในการตรวจสอบแบบและรายการคำนวณเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อกร. รวพฟ.
15.30 - 15.55 น. E-Square ลดเวลาในการค้นหาค่าพลังงานความร้อนที่สูญเสียในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (Heat Loss) Combine Cycle Block I โรงไฟฟ้าน้ำพอง อฟพ. รวฟ.

หอเกษม 2

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. น้ำใส ลดความผันแปรในการเตรียมสารเคมี Scale Inhibitor (AA/AMPS และ PBTC) ในระบบน้ำหล่อเย็น อฟพ. รวฟ.
08.30 - 09.00 น. SO PLUS "เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งอุปกรณ์ขึ้นลงเสา" อปอ. รวส.
09.00 - 09.30 น. น้ำหนึ่ง Iron Man 3D อคม. รวธ.
09.30 - 10.00 น. NAVIGATOR ลดเวลาการเพาะเมล็ดพันธ์ชำกล้าไม้ในงาน อพ.สธ. อขศ. รวฟ.
10.00 - 10.30 น. ขุนน่าน ลดเวลาการฝึกซ้อม Black out เขื่อนสิริกิติ์ อขส. รวฟ.
10.30 - 11.00 น. อรุณรุ่ง พัฒนาเครื่อง Torque Wrench Calibrator ให้สามารถสอบเทียบ Torque Screwdriver ได้ อบฟ. รวธ.
11.00 - 11.30 น. ลูกพ่อขุน หยุดก่อน...เถาวัลย์ อปน. รวส.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. นาฬิกาปลุก พัฒนาวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัด Timing อบฟ. รวธ.
13.30 - 14.00 น. ตะวันแรง Zero Defect & Zero Leak อฟม. รวฟ.
14.00 - 14.30 น. Fire Ball ลดการร่วงหล่นของ Shield Plate โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 10 อรม. รวฟ.
14.30 - 15.00 น. BURN ลดเวลาการตรวจรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 2 อบฟ. รวธ.
15.00 - 15.30 น. สามสหาย+1 ปรับปรุงวิธีการสอดรางเข้าใต้หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อชักลากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าติดตั้ง อขน. รวห.
15.30 - 16.00 น. ถ่านน้อยกะซี ลดการชำรุดของผ้าฟางจากการถูกเครื่องตักถ่านที่ 4 ตัดโดนผ้าฟาง อผม. รวช.

เฟื่องฟ้า 1

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. เมืองรถม้า ลดจำนวนครั้งของสัญญาณวิทยุสื่อสารบริเวณที่ปฏิบัติการเหมืองขัดข้อง อผม. รวช.
08.30 - 09.00 น. MP5 Plus เพิ่มปริมาณการปลดโหลดของ Under Frequency Relay ในกรณีความถี่ของระบบไฟฟ้าต่ำ อรค. รวส.
09.00 - 09.30 น. Young Gen Rangers ลดเวลาการตรวจสภาพพัสดุเหมากองประจำเดือนเพื่อขายที่แผนกจำหน่ายพัสดุ อพจน. รวห.
09.30 - 10.00 น. เบอร์ 5 ห้า ห้า ห้า ลดความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างทดสอบ และพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5 อปฟ. รวค.
10.00 - 10.30 น. IDEA Box ลดเวลาการจัดทำรายงานการบำรุงรักษาสายส่งและอุปกรณ์ ประจำเดือน อปต. รวส.
10.30 - 11.00 น. never work alone ลดเวลาการค้นหาข้อมูลใน Server ส่วนกลาง-รวผ. สก.รวผ. รวผ.
11.00 - 11.30 น. POPCORN ลดเวลาการค้นหาข้อมูลงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า อบฟ. รวธ.
11.30 - 12.00 น. FIBONACCI ลดเวลาการจองห้องพัก ห้องอบรมศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา อพบ. รวห.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. Power New Gent ลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลบ้านพักและลงทะเบียนรับจองบ้านพักบ้านฟ้าสาง หน่วยงานบ้านพักรับรองเขื่อนจุฬาภรณ์ อฟอ. รวฟ.
13.30 - 14.00 น. กระบองเพชร ลดเวลาในการสืบค้นข้อมูลงานบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า IPPs อสฟ. รวส.
14.00 - 14.30 น. IT x-Gen ลดเวลาการบันทึกข้อมูลในบัญชีนำส่งเอกสาร จากสำนักงานกลาง กฟผ. ไปยังหน่วยงานภูมิภาค อบก. รวห.
14.30 - 15.00 น. เด็กตึกเหลือง ลดเวลาในการสรุปขออนุมัติซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคาหลังจากครบกำหนดเสนอราคา อจม. รวฟ.
15.00 - 15.30 น. เจ๊สั่งลุย ลดระยะเวลา การเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐ(คนไข้นอก) ในระบบ SAP แผนกงานบุคคล เขื่อนศรีนครินทร์ อขศ. รวฟ.

หอเกษม 1

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.25 น. EEE ลดเวลาการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร อบฟ. Training Needs อบฟ. รวธ.
08.25 - 08.50 น. Step Up ลดเวลาการจัดเตรียมข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงเพื่อวิเคราะห์กำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มบริหารองค์การ อบง. รวบ.
08.50 - 09.15 น. นักวางแผน ลดเวลาการพิจารณาข้อมูลนำเข้าเพื่อจัดทำกลยุทธ์ ชฟฟ2. วช-ฟม. ชฟฟ2. รวฟ.
09.15 - 09.40 น. น้ำ(มัน)ขลุกขลิก การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ค่าไอออนของน้ำหม้อน้ำและไอน้ำของโรงไฟฟ้าด้วยเครื่อง IC อคม. รวธ.
09.40 - 10.05 น. 100 เกาะ ลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟ 48 VDC อปต. รวส.
10.05 - 10.30 น. อินทรีน้อย File Find Fine หาง่ายสบายจัง อทบ. รวห.
10.30 - 10.55 น. คอนโทรล เอ ลดจำนวนกระดาษ A4 ในขั้นตอนการพิมพ์ใบสรุปการจ่ายเงิน (Payment Slip) อฟอ. รวฟ.
10.55 - 11.20 น. STRONG ลดเวลาในการกรอกข้อมูลสัญญารักษาผลประโยชน์ของ กฟผ. ในวันทำหลักฐานประกอบการจ้างของผู้ปฏิบัติงานใหม่ อทบ. รวห.
11.20 - 11.45 น. DEK BOARD ลดเวลาการแจ้ง ร่างมติการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ให้สายงานเจ้าของเรื่อง อสก. ผวก.
11.45 - 12.10 น. ดิน หิน น้ำ ลดขั้นตอนการจัดทำรายงานระดับน้ำในหลุม OW เขื่อนศรีนครินทร์ อขศ. รวฟ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.25 น. YOUNG IT SROD ลดเวลาในการจัดทำรายงาน Highlight ประจำเดือนแผนก หทสต-ส. อปต. รวส.
13.25 - 13.50 น. รักคุณธรรม ลดเวลาการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงสะสมเฉพาะงานโครงการที่แผนกบัญชีเจ้าหนี้เขื่อนสิริกิติ์ อขส. รวฟ.
13.50 - 14.15 น. เอื้องดอย ลดสำเนาใบมอบหมายงาน และข้อมูลตำแหน่งงานที่ไม่ถูกต้องตาม Kqi ของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อจม. รวฟ.
14.15 - 14.40 น. EMD Jigsaw ระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล Plant Event อบฟ. รวธ.
14.40 - 15.05 น. BENS ลดเวลาการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า อบค. รวธ.
15.05 - 15.30 น. ช่อลีลาวดี ลดการทักท้วงใบกำกับภาษีที่ไม่ได้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และไม่ได้ระบุสาขาของผู้ซื้อ (กฟผ.) อฟพ. รวฟ.
15.30 - 15.55 น. ขาแข็ง ลดเวลาการสำรวจที่ดินที่ตั้งเสาไฟฟ้า อทด. รวพส.

หอเกษม 2

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. รักษ์วาล์ว ลดเวลาการถอด Plug Test Safety Valve แบบ O-Ring อบค. รวธ.
08.30 - 09.00 น. ALL Together ลดเวลาการ Clean Cooler Air ของ Circulating Water Pump Motor 1A,1B BPK-C50 อรก. รวฟ.
09.00 - 09.30 น. ใบเรือ ปรับปรุงการ Charge Battery ในเรือ กฟผ.106 อขน. รวห.
09.30 - 10.00 น. เปิดโลก ลดเวลา COOL DOWN STEAM TURBINE โรงไฟฟ้าวังน้อย BLOCK 4 อฟว. รวฟ.
10.00 - 10.30 น. IT ริมอ่าง ลดเวลาในการตรวจสอบอุโมงค์ Gallery เขื่อนอุบลรัตน์ อฟอ. รวฟ.
10.30 - 11.00 น. กว่างโซ้ง มือจับ ! เปลี่ยนฉับไวไฟแรงสูง : การเปลี่ยนลูกถ้วย TENSION แถวเดี่ยวแตก โดยวิธีการไม่ดับกระแสไฟฟ้า อปน. รวส.
11.00 - 11.30 น. มิกเซอร์ ลดเวลาในการบันทึกข้อมูลการตรวจวัดค่าความส่องสว่างโคมไฟถนนชนิด LED อปฟ. รวค.
11.30 - 12.00 น. เดินเครื่อง 4 ลดเวลาการจัดเก็บสายดับเพลิงที่หัว Hydrant อฟพ. รวฟ.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. พลังคนรุ่นใหม่ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบแบบ CONTROL AND PROTECTION SYSTEM อวส. รวพส.
13.30 - 14.00 น. SysGen ระบบติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศ อคฟ. รวส.
14.00 - 14.30 น. สะบายดี การอนุมัติใบเบิกงานตรง (PR) ผ่านอุปกรณ์พกพา อวท. รวผ.
14.30 - 15.00 น. Triple-p เพิ่มประสิทธิภาพ งานจ่ายไฟหม้อแปลงเกินพิกัด กรณีหม้อแปลง Trip 2 ชุด อปล. รวส.
15.00 - 15.30 น. Push โทร ลดเวลารออนุมัติใบลาบนระบบ EDMS อวท. รวผ.

เฟื่องฟ้า 1

เวลา (น.)ชื่อกลุ่มชื่อเรื่องกิจกรรมฝ่ายสายงาน
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 - 08.30 น. INSIDE เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง กฟผ. สำนักงานใหญ่และเขื่อนบางลาง เพื่อรองรับ EGAT Video Conferrence อปท. รวผ.
08.30 - 09.00 น. ถุงปุ๋ย พัฒนาวิธีการตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ภาคใต้ อปต. รวส.
09.00 - 09.30 น. Weld Tech 58 เพิ่มประสิทธิภาพงานเชื่อม Water Wall Tube รฟ.แม่เมาะ หน่วยที่ 4-7 อบค. รวธ.
09.30 - 10.00 น. Rocketeer Compressor Blade Owner’s Criteria Simulation อรก. รวฟ.
10.00 - 10.30 น. Meter Rider พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลพลังงานไฟฟ้าซื้อขาย อรค. รวส.
10.30 - 11.00 น. Civil Rangers เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานน้ำหมักจุลินทรีย์(EM) ในด้านกลิ่น อผม. รวช.
11.00 - 11.30 น. เวียงพิงค์ พัฒนาวิธีการดึงลาก เชือกนำ ในงานขึงสายไฟฟ้า สายส่ง 115 kV. ตาก1-ตาก2 ช่วงเสา 12/1-12/2 (มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน) อปน. รวส.
11.30 - 12.00 น. On The Way การติดตามการจัดทำระเบียบ อทบ. รวห.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. สื่อสารตะวันออก Intelligen Tool เครื่องมืออัจฉริยะ อปก. รวส.
13.30 - 14.00 น. ทีมงานช่างกล เครื่องดัดรีด Seal Strip อรม. รวฟ.
14.00 - 14.30 น. คนบนดอย ลดเวลาการดึงและม้วนเก็บสายพาน อรม. รวฟ.
14.30 - 15.00 น. สามท่า Conductor อาร์มล่างเสียหาย ซ่อมได้ไม่ต้องดับไฟ อปน. รวส.

หอเกษม 2

เวลา (น.)กิจกรรม
07.45 - 08.00 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. Benefits of using QCC for improvement of ABIC newsletter work processes (รวธ.)
09.00 - 09.30 น. ENVIRONMENT FRIENDLY BY RUBBER LINING APPLICATION (รวฟ.)
09.30 - 09.45 น. พัก
09.45 - 11.45 น. เสวนา “เคล็ดลับความสำเร็จของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ (TQC)” โดย ชฟฟ.2 และ อรม.
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนรับรางวัล
13.30 - 15.00 น. ประกาศผล และมอบรางวัล
15.00 - 15.30 น. พิธีปิดงานนิทรรศการวันคุณภาพ